انتشارات جهت چاپ کتاب

رفرنس نویسی

از اولین و مناسب ترین اقدامات برای داشتن یک متن حرفه ای، رفرنس نویسی تخصصی برای آن است. بدین ترتیب افرادی که به عنوان داور و مخاطب، مقاله یا پایان نامه شما را بررسی می کنند، در می یابند که با یک فرد آشنا به اصول نگارش متون علمی روبرو هستند.

بیشتر بخوانید