انتشارات جهت چاپ کتاب

معرفی کتاب های استارتاپی

بهترین کتابهای استارتاپی دنیا با ترجمه دکتر شمس الدین یوسفیان را میتوانید از سایت جزیره کارآفرینی خریداری کنید.

بیشتر بخوانید

انتشارات ارزان

در مسیر تالیف و چاپ کتاب یا ترجمه و چاپ کتاب، انتخاب انتشارات ارزان با حفظ کیفیت و بدون محدودیت در تیراژ و قراردادهای متنوع، می تواند راه را برای چاپ کتاب های بعدی تان هموار سازد.

بیشتر بخوانید