انتشارات جهت چاپ کتاب

ویراستاری

ویراستاری یک مهارت است که افراد خاصی از عهده انجام آن بر می آیند. ویراستار برای ویرایش مقاله، مجله، کتاب و مطالب ساده نیز باید از تخصص و دانش کافی برخوردار باشد. او برای اینکه بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد لازم است به ادبیات و زبان فارسی مسلط باشد، علائم و قوانین نگارش را بداند.

بیشتر بخوانید