انتشارات جهت چاپ کتاب

استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی می تواند پر بار کردن رزومه مفید باشد. اگر بتوانید مقاله استخراج شده را در یک مجله معتبر خارجی به چاپ برسانید که دیگر شاهکار کرده اید و از امتیازات متعددی برخوردار می شوید. اما استخراج مقاله از پایان نامه آسان نیست و پیچ و خم های زیادی دارد.

بیشتر بخوانید