انتشارات جهت چاپ کتاب

تحلیل آماری

تحلیل آماری تشکیل شده است از نمودارها و جداول متنوع که حاصل تفسیر داده های مختلف است و می تواند نمایی واضح و روشن از داده ها ارائه دهد و نکات کلیدی و مدیریتی استخراج شده از آن ها را در اختیار کاربران بگذارد. تحلیل آماری داده ها نیاز به مهارت و تکنیک های تخصصی دارد .

بیشتر بخوانید