انتشارات جهت چاپ کتاب

کارگاه استارتاپ و استارتاپ ناب

اگر میخواهید وارد دنیای استارتاپی ها شوید و استارتاپ خودتان را بزنید، این دوره به شما پیش نهاد می شود. شما در انتهای با مفاهیم اصلی استارتاپ آشنا میشوید. معضلات، خطرات و فرصتهای نابی که در مسیر استارتاپ وجود دارند را خواهید شناخت. مطمئنا تهیه این دوره میتواند احتمال موفقیت شما را بالاتر ببرد. اینکه

بیشتر بخوانید

فواید چاپ کتاب

برای رسیدن به فواید چاپ کتاب با کمترین هزینه در کشور تا یک تلفن فاصله دارید، چاپ کتاب ارزان، فوری و تضمینی حتی بصورت غیر حضوری

بیشتر بخوانید