انتشارات جهت چاپ کتاب

دیتا اینتری

دنیای امروز دنیای داده و اطلاعات است که بسیاری از آن در بستر مجازی منتشر می گردد. با این حجم عظیم داده، دیتا اینتری یکی از راهکارها و مهارت هایی است که می تواند برای گردآوری و نظم بخشیدن به اطلاعات نقش آفرینی کند.

بیشتر بخوانید