انتشارات جهت چاپ کتاب

صفحه آرایی

صفحه آرایی کتاب می تواند یک چالش جدید برای افرادی که در این زمینه تجربه کافی ندارند باشد. البته آنهایی که نویسنده هستند، حتما لازم نیست که از اصول صفحه آرایی آگاهی داشته باشند، بلکه این کار توسط صفحه بند انجام می شود که در زمینه صفحه آرایی تخصص کافی دارد.

بیشتر بخوانید

صفحه آرایی کتاب

صفحه آرایی کتاب به روشی گفته می شود که در آن، صفحات کتابی که برای چاپ در نظر گرفته شده به بهترین شکل طراحی می گردد. هر آن چیزی که باعث شود داخل کتاب، زیباتر جلوه کند و نظر خواننده را جلب کند، در صفحه آرایی به کار گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید