انتشارات جهت چاپ کتاب

تصویرگری کتاب کودک

تصویرگری کتاب کودک کاری تخصصی است که همه تصویرسازان نمی توانند به خوبی از عهده انجام آن بر بیایند. برای اینکه در این رشته به موفقیت دست پیدا کنید، لازم است که در ایجاد خلاقیت در نقاشی مهارت بالایی داشته باشید و از علایق و سلیقه کودکان سر در بیاورید.

بیشتر بخوانید