انتشارات جهت چاپ کتاب

خلاصه نویسی

خلاصه نویسی برای نویسندگان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این افراد در مقاطع مختلف کاری و تحصیلی خود، با مطالعه کتاب ها و مقالات مختلف سروکار دارند و خلاصه نویسی می تواند به آن ها برای درک بیشتر مطالب و مرور آن ها کمک کننده باشد.

بیشتر بخوانید